Augustów - informacje


29.946
mieszkańców Augustowa
14.134
mężczyzn
15.812
kobiet

4.205
w wieku przedprodukcyjnym

19.036
w wieku produkcyjnym

6.705
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

118
zawarto małżeństw

250
urodzeń

356
zgonów

-106
przyrost naturalny
miasto Augustów
dochody

169.715.456
wydatki

160.248.736
struktura wydatków Augustowa

36.422
0,023%
Leśnictwo

110.891
0,069%
Rolnictwo i łowiectwo

16.668.207
10,401%
Transport i łączność

13.374.374
8,346%
Administracja publiczna

221.495
0,138%
Turystyka

6.885.030
4,296%
Gospodarka mieszkaniowa

175.466
0,109%
Działalność usługowa

149.344
0,093%
Informatyka

189.466
0,118%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

190.862
0,119%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

686.072
0,428%
Obsługa długu publicznego

46.068.648
28,748%
Oświata i wychowanie

1.436.663
0,897%
Ochrona zdrowia

8.504.258
5,307%
Pomoc społeczna

1.239.184
0,773%
Edukacyjna opieka wychowawcza

12.375.274
7,723%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.907.932
3,063%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5.139.754
3,207%
Kultura fizyczna i sport

41.889.396
26,140%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-02-01 10:51
REKLAMA
pogoda Augustów
1.7°C
wschód słońca: 07:14
zachód słońca: 16:08
Koronawirus
podlaskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Augustowie

kiedy
2023-02-20 19:00
miejsce
Park Pub, Augustów, Rynek Zygmunta...
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-18 17:00
miejsce
Augustowskie Centrum Edukacyjne,...
wstęp biletowany